Ziekenvervoer

Telefoon 088-4607099

Wanneer je door (langdurige) ziekte niet in staat bent om op eigen gelegenheid bij een zorgverlener of zorginstelling te komen dan kan er gebruik worden gemaakt van ziekenvervoer.
Het kan dan zijn dat er gebruik wordt gemaakt van een ambulance, taxi of openbaar vervoer.  Vaak wordt het vervoer vergoed door je verzekering wanneer je: 

  • nierdialyses moet ondergaan in een instelling; of
  • oncologische behandelingen met chemotherapie of radiotherapie moet ondergaan; of
  • je uitsluitend per rolstoel kan verplaatsen; of
  • zo'n beperkt gezichtsvermogen hebt, dat verplaatsing zonder begeleiding niet mogelijk is.


In andere situaties is het ook mogelijk dat je een reiskostenvergoeding ontvangt. Dit is afhankelijk van je verzekering.
Brookhuis ziet door haar jarenlange ervaring dat de uitvoering van dit vervoer veel meer inhoudt dan alleen iemand naar de plek van bestemming brengen. Zusterbedrijf Brookhuis Verkeersschool heeft op basis van de opgedane ervaring in dit vervoer een opleiding ontwikkeld. Hierdoor is het mogelijk dat Brookhuis gespecialiseerde chauffeurs in dienst heeft die met vakmanschap en plezier een waardevolle bijdrage leveren aan het vervoer van deze specifieke doelgroep.