leerlingenvervoer

Als ouder of verzorger ben je ervoor verantwoordelijk dat je kind dagelijks op school komt. In veel gevallen is dat geen probleem omdat de school om de hoek is. Speciaal voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen verzorgt Brookhuis leerlingenvervoer. Brookhuis zorgt er dan voor dat je kind dagelijks veilig naar school wordt gebracht en weer thuiskomt. 
De mogelijkheid bestaat dat je vanuit je gemeente een vergoeding krijgt voor dit vervoer.